Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności, opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej tebim.pro

Administratorem strony jest Tebim sp. z o. o. ul. Kresowa 10, 62-800 Kalisz

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@tebim.pl

§ 1
Definicje

Administrator – Tebim sp. z o. o.
Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym tebim.pro na które składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz użytkowników.
Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
Naruszenie ochrony danych osobowych– naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 2
Akceptacja polityki prywatności

Odwiedzając serwis, przeglądając, lub w inny sposób korzystając z jakichkolwiek usług lub informacji utworzonych, zebranych, opracowanych lub przesłanych do administratora, akceptujesz poniższe warunki polityki prywatności i świadczenia usług. Jeśli nie akceptujesz polityki prywatności administratora, jedyną opcją jest nie przeglądanie i nie korzystanie w inny sposób z usług administratora. Niniejsze warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a administratorem, a korzystanie z serwisu oznacza jednoznaczną akceptację tej umowy, co niniejszym przyjmujesz do wiadomości, akceptujesz i potwierdzasz.

§ 3
Dane osobowe i cel zbierania

 • Administrator zapewnia ochronę prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkownika, ze standardami co najmniej odpowiadającym standardom określonych w RODO.
 • Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w serwisie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz kontaktowy czy wysyłając wiadomość email lub SMS.
 • Poprzez zaznaczenie zgody na otrzymywanie newslettera, wyrażasz zgodę na wykorzystanie komunikacji email w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez administratora. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez administratora, również w celu przekazywania informacji o ofercie oraz dostarczania bezpłatnych newsletterów zawierających informacje o ofercie.
 • Administratorem danych osobowych użytkownika jest administrator.
 • Dane przekazane administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania użytkownikowi newslettera.
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich, przez osoby do tego nieupoważnione.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe mogą być powierzone i przetwarzane przez inne podmioty w celu wykonywania określonych usług na zlecenie administratora, w szczególności usług:
  • Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, dane zbierane za pomocą formularzy newslettera, są przetwarzane przez firmę MailerLite. Więcej przeczytasz na stronie www.mailerlite.com/legal/data-processing-agreement
  • Google Inc. oraz Facebook Inc. w celach marketingowych oraz analizy danych.
  • Obsługę księgową administratora.
 • Zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO dane mogą być profilowane.
 • Zgodnie z RODO – Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • bycia anonimowym
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • poprawienia i przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
  • bycia powiadomionym o wycieku danych

§ 4
Okres przetwarzania danych

 • Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • W newsletterze przez 3 lata od zapisu, lub ostatniego otworzenia przez użytkownika otrzymanej wiadomości email od administratora.
  • Przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak rozliczenie podatkowe – przechowywane są przez okres realizacji usług i 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego wystawienia ostatniej faktury.
  • do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych, przez osobę której dane dotyczą.

§ 5
Pliki cookies

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 6
Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 • Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 7
Inne technologie

 • Administrator informuje niniejszym użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach serwisu:
  • Serwis korzysta z Pixel-a Facebook-a, zbierającego dane przez portal społecznościowy facebook.com, obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).
   Pixel – dostarcza Facebookowi informacji, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę serwisu. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, jego wizyta może być przypisana do konta użytkownika na Facebooku. Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, istnieje możliwość, że wtyczki przekażą adres IP użytkownika do Facebooka. Aby uzyskać informacje na temat celu, przetwarzania i zakresu gromadzenia i danych przez Facebook, jak również praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności użytkownika, należy odwiedzić stronę internetową polityki prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook łączył dane dotyczące wizyty w serwisie z danymi członkowskimi zapisanymi już przez Facebook, należy wylogować się z Facebooka przed wejściem do naszego serwisu.
  • Nasza strona korzysta z Google Analytics i Google Tag Manager. Usług i narzędzi do analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu użytkownika. Jest to pomocne w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników serwisu. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (łącznie z adresem IP użytkownika, przy użyciu metody „_anonymizeIp()”) Dane są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te służą Google do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dla operatorów witryn oraz świadczenia usług związanych z ruchem na witrynach internetowych. Google może również przekazywać te dane stronom trzecim. Robi to tylko, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub jeśli strony trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google, Inc.. Google , Inc. nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google , Inc. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak powinien pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się utrudnione, lub niemożliwe. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google, Inc. w sposób i w celach określonych powyżej. Polityka prywatności Google, Inc. znajduje się pod adresem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
  • Osadzone na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy użytkownik odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
  • Serwis korzysta również z Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords.

§ 8
Postanowienia końcowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności co pewien czas, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Zmiany w polityce prywatności będą wprowadzane w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności i stają się skuteczne w dniu ich opublikowania, a dalsze korzystanie z tebim.pro po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza zgodę na ich przestrzeganie.
 • W przypadku zmiany polityki prywatności, wszystkie zmiany zostaną dodane do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności zawsze będzie umieszczona na powyższej stronie.

 

bezpłatna konsultacja prestashop